Sekretesspolicy

På ULNE värnar vi om din personliga integritet och en hög nivå av dataskydd, i enlighet med GDPR. Här går vi bl.a. igenom hur vi samlar in och använder din personliga information. Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från ULNEs webbplatser (både egna och andra webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part), e-post, SMS och andra elektroniska meddelanden, samtal till kundtjänst, samt tryckta och digitala registreringsblanketter för till exempel tävlingar, kampanjer, evenemang m.m. Den kan även komma från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk och andra publika källor, där du själv valt att publicera information. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Personuppgiftsansvarig är Ulne hudvård AB, organisationsnummer 559281-2134 med adress Henrik Palmes Allé 16A, 182 69 Djursholm.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Hur definieras personuppgifter och behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Det kan vara bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator. Det kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av uppgifter.

De här uppgifterna samlar vi in

Allmänt

Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som personnummer, namn, postadress, e-postadress, information på sociala nätverk och telefonnummer. Det kan även vara andra uppgifter som behövs för att ge dig åtkomst till ditt specifika användarkonto, som inloggningsnamn/e-postadress, skärmnamn, oåterkalleliga lösenord eller säkerhetsfrågor och svar och demografiska uppgifter som födelsedatum, ålder eller åldersspann, kön, geografisk plats (t.ex. postnummer), favoritprodukter, fritidsintressen samt hushålls- och livsstilsinformation.

ULNE behandlar i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet, skicka digitala kvitton, verifiera ditt BankID och uppdatera din postadress för att säkerställa att just du är användaren och ingen felaktigt använder dina personuppgifter.

Tekniska uppgifter

Vid vissa tillfällen samlar vi in uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webbplatser eller appar. Det är exempelvis IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig till en ULNE-webbplats eller app med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande data. Ingen av datan vi samlar in kan identifiera dig personligen. Mer om vad vi samlar in och  vilket syfte det används kan du läsa om i vår cookiepolicy.

Uppgifter om webbplatsanvändning

När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, inklusive chattfunktionen, eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du besöker och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Läs mer i vår cookiepolicy.

Återkoppling från konsument

Det är information som du frivilligt lämnar till oss om din upplevelse av våra produkter och tjänster.

Konsumentgenererat innehåll

Detta är innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller appar, inklusive på sociala nätverk som Facebook eller Twitter. Det kan vara ljudfiler, fotografier, videoklipp, omdömen eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med många olika aktiviteter, inklusive tävlingar och andra kampanjer, chattar, forum- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information i sociala nätverk

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk, som du tillåter nätverket att dela med oss, eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) är basinformation om användare (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista m.m.) och annan information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du använder eller kommunicerar med en ULNE-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en ULNE-webbplats (t.ex. Facebook Connect) eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk.

För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av ULNE, eller om du inte vill ge ditt samtycke att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk och se deras policy för information.

Betalningsuppgifter och annan ekonomisk information

Här inkluderas all information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, t.ex. betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. ULNE har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer och vald betallösnings leverantör. Oavsett hur du väljer att betala så hanterar vi betalningsinformation och ekonomiska uppgifter på ett sätt som överensstämmer med gällande lagar och standarder, som t.ex. PCI DSS.

Samtal med kundtjänst

Samtal med vår kundtjänst kan komma att spelas in för våra operativa behov (t.ex. i kvalitets- eller utbildningssyfte). Det kan även vara för att arkivera bevis på att information erhållits om vår personuppgiftsbehandling. Kontokortsuppgifter spelas aldrig in utan ditt samtycke. Om det krävs enligt gällande lag informeras du om inspelningen i början av samtalet och får möjlighet att neka till den.

Andra källor

För att hålla dina personuppgifter uppdaterade kan vi komma att hämta in uppgifter om dig från andra källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister såsom SPAR. För att säkra betalning m.m. kan vi också hämta och använda uppgifter hos kreditbedömningsregister såsom UC, och från våra samarbetspartners.

Insamling, ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig ska det föreligga en rättslig grund för detta, d.v.s. att den personliga informationen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning. Det kan även vara att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling av personuppgifter. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs, om annat inte uttryckligen anges i samband med att vi samlar in dina personuppgifter.

Berättigat intresse

ULNE kan i vissa fall ha berättigade intresse av nedan nämnda personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning är för att kunna ge dig en bättre köp- och kundupplevelse. Bland annat görs det för att erbjuda dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information samt komplett service och kommunikation. Vi vill alltid förbättra din kundupplevelse av oss och vår tjänst. Därför analyserar vi hur du använder tjänsterna. Ett annat berättigat intresse är att tillhandahålla ökad trygghet och förebygga brott. Det gäller för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag.

Loggfiler

Vi samlar in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och för att generera statistik om dina surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att felsöka, förbättra prestanda och upprätthålla säkerheten på webbplatserna. Är du medlem hos ULNE används uppgifterna också för att analysera ditt beteende och för att användas som grund för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation m.m, s.k. profilering. Rättslig grund för det är berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem).

Webbsignaler

Webbsignaler är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra data tillbaka till ULNE. Information som samlas in på det här sättet kan innehålla tekniska uppgifter som IP-adress och information om hur du reagerar på en e-postkampanj (det kan vara vilken tidpunkt e-postmeddelandet öppnades och vilka länkar som du klickar på i meddelandet). ULNE kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i e-postmeddelanden som du får från oss. Vi använder information från webbsignaler för ett antal olika syften, bland annat trafikrapporter för webbplatsen, för att räkna antalet unika besökare, reklam, granskning och rapportering av e-post samt individuell anpassning av webbplatsen. Om du är medlem hos ULNE används uppgifterna även för att analysera ditt beteende och användas som underlag för att ge dig riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation m.m., s.k. profilering. Rättslig grund för detta rör berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem).

Kundtjänst

När vi svarar på ärenden och förfrågningar hämtar vi i regel de kontaktuppgifter och den information (t.ex. orderstatus, frågor, tekniska problem, klagomål om produkter och allmänna frågor) som vi behöver för att kunna ge rätt svar och lösa problem. Rättslig grund för detta är fullgörande av avtal (kundfrågor) och berättigat intresse (övrigt).

Marknadsföring och kampanjer

Dina personuppgifter kan användas av oss för att ge dig information om varor eller tjänster (t.ex. marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara via e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och utskick med post i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter. Användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändmål kan också bli föremål för s.k. profilering. Några av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser såsom i sociala nätverk. Mer information finns i de officiella regler eller detaljer som bifogas varje tävling/kampanj. Rättslig grund för det är berättigat intresse (icke-medlem) samt fullgörande av avtal om medlemskap (medlem).

Sociala nätverk

När ULNE skickar annonser till dig och kommunicera med dig i sociala nätverk använder vi dina personuppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, t.ex. ”gilla”-funktioner. Du kan ta reda på mer om funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, samt hur du gör för att undvika att lämna ut uppgifterna, genom att läsa igenom det sociala nätverkets i fråga integritetspolicy. Rättslig grund för detta är berättigat intresse (icke-medlem) och fullgörande av avtal om medlemskap (medlem).

Individuell anpassning

ULNE använder dina personuppgifter för att analysera vad du föredrar och dina vanor, för att försöka förutse vad dina behov kan vara, för att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra webbplatser och i våra appar, för att säkerställa att innehåll från våra webbplatser/appar är optimerat för dig, din dator, smartphone eller annan enhet och för att du ska kunna använda dig av interaktiva funktioner om du vill. Vi sparar t.ex. ditt användarnamn, din e-postadress eller skärmnamn för att göra det snabbare och enklare nästa gång du besöker vår webbplats eller så att du smidigt hittar de varor du tidigare lagt i din kundvagn. Detta görs med hjälp av cookies, där du finner mer information om det i vår cookiepolicy. Om du är medlem hos ULNE används uppgifterna också för att analysera ditt beteende och som underlag för att ge dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner, rabatter och produktinformation m.m., s.k. profilering. Rättslig grund för det är berättigat intresse (icke-medlem) och fullgörande av avtal om medlemskap (medlem).

Intressebaserad reklam

Vi kan samarbeta med olika reklamnätverk, samarbetspartners och andra leverantörer av reklamtjänster som ULNE och andra icke närstående företag anlitar för att producera reklam på internet. Om du är medlem hos ULNE anpassas del av reklamen för dig baserat på information som samlas in på ULNEs webbplatser eller på icke-anknutna webbplatser, genom din användning av andra digitala tjänster eller sociala medier, s.k. profilering. Rättslig grund för det är fullgörande av avtal om medlemskap (medlem).

Orderuppfyllelse

Vi använder dina personuppgifter för att bearbeta, hantera och leverera dina beställningar samt att informera dig om orderstatus för din beställning, verifiera adresser och din identitet samt andra bedrägeriförebyggande aktiviteter. Det betyder att ULNE använder vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation. Rättslig grund för det är fullgörande av avtal.

Medlem hos ULNE

Om du är medlem hos ULNE använder vi dina personuppgifter för att skapa och hantera medlemskonton, t.ex. för att ge behörighet vid inloggning, säkerställa din (medlemmens) identitet, skapa möjlighet att följa orderhistorik, erhålla digitala kvitton, spara inställningar, registrera och beräkna bonuspoäng, analysera ditt beteende för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter och produktinformation m.m., s.k. profilering. Vi kan även ge dig (medlemmen) ett innehåll som är personligt anpassat. Rättslig grund för det är fullgörande av avtal om medlemskap.

Andra allmänna ändamål

ULNE använder även din information för andra allmänna affärsändamål, t.ex. vid interna marknadsföringsstudier, vid genomförande av demografiska undersökningar och för att mäta hur effektiva reklamkampanjer är. Personlig information används även för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. ULNE använder även dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra att våra tjänster missbrukas, förbygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag.

Rättslig grund för det är berättigat intresse och fullgörande av en rättslig förpliktelse.

Information till tredje part

ULNE värnar om att skydda dina personuppgifter. Det är mycket viktigt. ULNE licensierar inte eller säljer dina personuppgifter till tredje part, såvida du inte gett ditt samtycke. Dock kan ULNE komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, bolag inom ULNE-koncernen inom EU/EES, och med utvalda tredje parter enligt nedan.

Tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer kan vara utomstående företag som vi anlitar för att bistå oss med att bedriva vår verksamhet, t.ex. orderuppfyllelse, hantering av betalningar, bedrägeribekämpning och identitetskontroll, skuldindrivning, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling och kundtjänst m.m. Tjänsteleverantörer och deras medarbetare har oftast bara tillåtelse att använda dina personuppgifter för ULNEs räkning och för de specifika uppgifter som de ska utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. Tjänsteleverantörerna är skyldiga att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella. I övriga fall behandlar de personuppgifterna självständigt eller såsom gemensamt personuppgiftsansvarig med ULNE.

På grund av juridiska orsaker

Om ULNE eller bolagets tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat bolag, inklusive vid konkurs, kan ULNE komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden. Det kan exempelvis vara vid svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten. Det kan även vara för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats.

Länkar på hemsidan

Hemsidan kan innehålla länkar till ytterligare webbplatser. Denna integritetspolicy omfattar endast vår egen hemsida. När du länkas till en annan hemsida uppmanar vi dig att läsa de policies som gäller för den sidan. ULNE ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter skyddas så här

Lagringstid

ULNE sparar och använder dina personuppgifter, i enlighet med gällande lagstiftning, endast så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in. Det kan även vara för att iaktta tillämpliga rättsliga. Då använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas bara av behörig personal hos ULNE när de utför arbetsuppgifter som rör dig, beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in. T.ex. har personalen på kundtjänst bland annat tillgång till dina uppgifter i kundregistret.

Säkerhetsåtgärder i driftsmiljöer

ULNE lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder dugliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av dina personuppgifter. Överföring av information via internet är dessvärre inte helt säker. Trots att ULNE gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser. I det fall vi skulle upptäcka integritetsbrott meddelar vi Datainspektionen och berörda kunder där så krävs enligt lag.

Dina egna åtgärder

Det är viktigt att du själv verkar för att hålla dina personuppgifter trygga och säkra. Se t.ex. till att välja lösenord som är svårt att gissa för andra. Håll alltid lösenord för dig själv. Det är du som är ansvarig för att hålla lösenordet hemligt. Du ansvara även för all användning av ditt konto. Skulle du använda en delad eller publik dator måste du se till att dina användaruppgifter inte sparas på enheten. Dubbelkolla att du har loggat ut från kontot varje gång du lämnar enheten. Se till att även använda dig av de sekretessinställningar eller kontroller som ULNE tillhandahåller på vår webbplats eller app.

Överföring av dina personuppgifter

Lagring och bearbetning av dina personuppgifter enligt ovan kan kräva att dina personuppgifter överförs till och lagras på en destination utanför ditt hemland, t.ex. i Norge, Schweiz eller Luxemburg. Överföring av data till länder utanför EU/EES kräver att det landet har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha tillräcklig dataskyddslagstiftning, eller att vi har avtal med aktuell tredje part om att de är tvungna att tillämpa klausuler godkända av EU-kommissionen gällande skyddet för den personliga integriteten. En lista över godkända tredje länder och standardklausuler finns på EU-kommissionens hemsida och på Datainspektionens hemsida om överföring av data till tredje land.

Anpassning av dina personuppgifter

Cookies och liknande teknologier

Annonsering, marknadsföring och kampanjer

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier inklusive tredje parts sociala nätverk genom att ringa vår kundtjänst. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss. Det kan vara orderbekräftelser eller annan transaktionsinformation, meddelanden om kontoaktiviteter såsom kontobekräftelser, ändringar av lösenord m.m. samt andra viktiga meddelanden. Om du är medlem hos ULNE omfattas marknadsföringskommunikationen av de åtaganden som ULNE har gentemot sina medlemmar så länge medlemskapet pågår.

#YesUlne

Vi på ULNE tycker det är riktigt kul när en nöjd kund använder produkter från ULNE och delar detta på sociala medier. Vi vill gärna dela med oss av det. Vi ber därför om tillstånd att dela våra kunders bilder med andra kunder, såväl befintliga som potentiella i framtiden. När ULNE delar våra kunders bilder så publiceras de ofta på någon av våra webbplatser och kan även publiceras på någon av de plattformar för sociala medier som vi använder, t.ex. Facebook eller Instagram. Vi kan även komma att dela våra kunders bilder i utskick såsom nyhetsbrev.

När du svarar på ULNEs begäran med hashtag #yesUlne godkänner du följande:
Du tillhandahåller Ulne hudvård AB (org.nr 559281-2134), en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens för att använda bilder som du har svarat #yesUlne på, nedan kallad "bild", i ULNEs marknadsföring och reklam, inklusive i bildgallerier på våra webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev, e-post samt annan kundkommunikation och övriga marknadsföringsändamål. Du intygar att du äger alla rättigheter till dina bilder och att du har godkännande från den eller de personer som visas i dina bilder, att ge bort dina rättigheter. Du intygar att Ulne hudvård AB vid användande av dina bilder inte bryter mot tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag. Om du är under 18 år, bekräftar du att du har målsmans samtycke. Dessutom befriar du härmed Ulne hudvård AB från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder. Vill du vid ett senare tillfälle att din bild ska tas bort från någon av ULNEs webbplatser eller vår sociala media ber vi dig att kontakta oss på kundtjanst@ulne.se eller ringa på 08-13 11 30 så tar vi bort bilderna som är inom vår kontroll.

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång

I enlighet med lag har du rätt att av ULNE kostnadsfritt begära vilka personuppgifter ULNE behandlar om dig. Du behöver i så fall tydligt ange vilken information du önskar ta del av. Det kan vara vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och i vilket syfte. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. För att delge dina personuppgifter vi hanterar kommer vi att behöva säkerställa din identitet. ULNE kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange skälet. Vi skickar registerutdraget till din folkbokföringsadress.

Ändring, borttagning av personuppgifter samt dataportabilitet

Begränsat till vad som föreskrivs i lag kan du begära borttagning, rättelse eller ändring av dina personuppgifter. Hör av dig till oss om du anser att våra uppgifter om dig är felaktiga och behöver ändras. Du kan neka till behandling av dina personuppgifter, begränsa användning och utlämnande av personuppgifter och få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till ULNE samt återkalla eventuella samtycken till behandling av dina personuppgifter. Notera att ULNE i vissa fall inte kan ta bort dina personuppgifter utan att samtidigt ta bort ditt användarkonto. Det kan krävas att ULNE behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Några av våra webbplatser har en funktion för att du själv ska kunna granska och redigera de personuppgifter som du lämnat till ULNE. Notera även att våra registrerade kunder måste kunna styrka sin identitet (t.ex. inloggningsnamn/e-postadress och lösenord) innan de får tillgång till sin kontoinformation och kan göra ändringar. På så vis underlättar det för oss att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Notera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter och kräver.

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot ULNEs behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av berättigat intresse efter en intresseavvägning. ULNE måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring, inbegripet profilering. För våra medlemmar omfattas emellertid profilering av de åtaganden som ULNE har gentemot sina medlemmar så länge medlemskapet pågår.

 

Ändringar och klagomål

Ändringar/justeringar i policyn

ULNE har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informerar vi om detta i god tid innan ändringarna sker.

Klagomål

Om du anser att ULNE behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du kan alltid vända dig till Datainspektionen om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling.

Skadestånd

Om du anser att du lidit skada på grund av att ULNEs behandling av dina personuppgifter skett i strid med lag kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka talan vid domstol.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på integritetspolicyn och våra sekretessrutiner, kontakta oss på kundtjanst@ulne.se eller ring på telefon 08-13 11 30.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Du måste acceptera villkoren.